Een onderscheidende aanpak

Onze aanpak is eenvoudig en overzichtelijk:

 1. We voeren een intake gesprek.
 2. De huidige en gewenste situatie wordt in kaart gebracht.
 3. Samen ontwikkelen en leren we in cyclische fasen.
 4. We leveren het resultaat conform de acceptatiecriteria.
 5. We voeren samen regelmatig klankbordgesprekken.

We hebben maar 5 eenvoudige vragen:

 1. Wat wil je verbeteren? Wat wil je weten?
 2. Hoe kan je dat meten (verwachting en werkelijkheid)? 
 3. Over welke invalshoeken wil je de cijfers zien?
 4. Waar komen de benodigde cijfers vandaan?
 5. Welke rapportage en visualisaties heb je nodig?

Kernwaarden

 • Persoonlijk en gedreven
  We helpen je waar het kan. We gaan breder, dieper, sneller en verder dan je denkt.

 • Transparant
  Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Heldere uitgangspunten en voorwaarden zijn van belang voor het resultaat.

 • Resultaatgericht.
  Het gaat om de bedoeling en we gaan er voor om dat te bereiken. Wars van politiek en bureaucratie.

 • Samen werken en leren.
  Het gaat niet allemaal niet vanzelf. Verbeteren kost tijd en moeite. Dat doen we samen. Lerend, met vallen en opstaan.

 • Ondernemend.
  Wat we doen en opleveren heeft als het goed is waarde. Dat is onze verdienste en wij vertrouwen er op dat die ons worden gegund.

 • Leuke opdrachten bij leuke klanten.
  Als de opdracht of de uitvoering niet naar verwachting is, dan is het beter om afscheid van elkaar te nemen.

Het resultaat:

Inzicht, overzicht en controle op de gang van zaken.  

 • De administratie goed geregeld. 
 • Een integraal passende begroting of projectplan.
 • Rapportages die je vertellen over de gang van zaken.
 • Software die je helpt in je werk.

Duurzaam ondernemen, door 

 • Sturen op basis van cijfers.
 • Samen monitoren van de gang van zaken. 
 • Advies bij vraagstukken en uitdagingen
 • Hulp en coaching van specialisten op hun vakgebied.